Mataró tanca el 2017 amb un superàvit de 8,2 milions d’euros

La ciutat de Mataró tanca el 2017 amb un superàvit de 8,2 milions d’euros. Dades que es van posar sobre la taula del Ple Municipal del mes d’abril quan el regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez, va donar compte de la liquidació del darrer any. És el quart any consecutiu que el consistori mataroní tanca les seves finances amb romanent de tresoreria positiu. D’aquests 8,2 milions d’euros de superàvit, 2,4 milions estaven disponibles a 31 de desembre de 2017 i la resta es tractava de diners compromesos per a projectes que encara no s’han executat. El resultat pressupostari, que és la diferència entre els ingressos i les despeses, ha estat de 9,77 milions d’euros mentre que l’endeutament total, entre conjunt Ajuntament i empreses municipals, 181,38 milions d’euros, el que suposa un endeutament total inferior en 20 milions respecte al 2016.

En àmbit econòmic també es va presentar l’informe de l’últim trimestre de 2017 respecte a la morositat en les administracions públiques. Així, l’Ajuntament va assegurar que es troba dins de la legalitat i lluny dels màxims establerts i que, de mitjana, es paguen les factures a 47,99 dies, un càlcul que segons el govern s’ha obtingut a través dels 4.822 pagaments que l’Ajuntament ha executat al llarg de l’exercici passat.

Informa: M.Gómez