Mataró es dota d’un dels Codis de Conducta més avançats de l’estat espanyol

Codi Bon Govern

Un únic document per definir els valors ètics i els principis de bon govern. Això és el que s’ha presentat aquest dijous a l’Ajuntament de Mataró, el Codi de Conducta i Bon Govern promogut per la Comissió Municipal Informativa Especial de Bon Govern, Ètica i Transparència. De fet, el que pretén aquest document és fomentar les bones pràctiques i conductes dels diferents actors polítics i directius. Uns valors i normes que s’aplicaran directament als càrrecs electes, als càrrecs públics executis i al personal directiu amb la voluntat d’estendre’l al conjunt de l’administració municipal. Un any de feina que ha portat a la ciutat de Mataró a tenir un dels Codis de Conducta més avançats de l’estat espanyol. 

El Codi defineix valors ètics com la integritat, l’honestedat, el respecte, l’objectivitat o la imparcialitat, entre d’altres. A l’hora detalla principis de bon govern que passen per la transparència, la participació, l’eficiència i el control de la despesa o la innovació. L’Alcalde de Mataró, David Bote, destaca que tots aquests principis i valors es transformen en confiança cap a la ciutadania.

Per garantir el compliment dels valors, principis i normes de conducta l’Ajuntament crearà una Comissió d’Ètica específica que també serà l’encarrega de rebre consultes, problemes i dilemes i els donarà resposta.

Informa: M.Gómez