Mataró compta amb una nova plataforma electrònica de contractació

Mataró comparteix des d’avui una plataforma electrònica que permet facilitar tràmits burocràtics i augmentar la transparència en licitacions i concursos públics. Es tracta d’un sistema de contractació que mostra tot el procés de contractació, des del moment de la publicació de l’anunci d’una nova licitació fins a l’adjudicació final dels contractes. La nova eina permet fer un seguiment rigorós, garantir l’objectivitat del procediment i facilitar la participació de les Petites i Mitjanes Empreses locals en licitacions de poca quantitat econòmica.

Mataró compartirà aquesta plataforma electrònica amb 7 ciutats més: Barcelona, Gavà, Girona, Granollers, Premià de Mar i Terrassa, així que els municipis col·laboraran entre ells i posaran en comú tots els requeriments per tal de garantir la qualitat de la prestació. L’alcalde de Mataró, David Bote, juntament amb els responsables de la resta de municipis ha participat en la signatura de l’acord, que s’ha dut a terme a l’Ajuntament de Barcelona

El nou sistema permetrà als ajuntaments exigir a les empreses licitadores el compliment de certs criteris socials, ambientals i d’innovació. De fet, l’Ajuntament ja feia servir una plataforma electrònica des del 2017. Amb ella s’han tramitat 400 contractes per valor aproximat de 15 milions d’euros. Amb aquesta col·laboració per avançar en administración electrònica, l’Ajuntament vol modernitzar els procediments de gestió interna.  

L’adjudicació del nou Sistema Integral de Contractació Pública Electrònica (SICE) es farà en tres lots i té un pressupost total de poc més de 3 milions 27 mil euros.