Més marge per pagar l'IBI sense domiciliació, l'impost de vehicles i la taxa de mercats

Els mataronins sense domiciliació del pagament de l'IBI tindran temps fins a l'1 d'octubre per pagar-lo. L'Ajuntament de Mataró ha ampliat en un mes el termini de pagament d'aquest i també ha aplaçat altres d'impostos d'acord amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que cobra determinats tributs municipals. També s'ha posposat el pagament de l'Impost de Vehicles, que també es podrà pagar fins a l'1 d'octubre, tant si el rebut està domiciliat com si no. Pel que fa a la taxa de mercats, corresponent al primer semestre, es podrà abonar fins al 3 d'agost. En aquest cas, si s'ha rebut la notificació de cobrament, cal sol·licitar expressament poder efectuar el pagament en el nou termini a l’Organisme de Gestió Tributària.

Aquesta modificació del calendari fiscal pretén ajornar el pagament dels impostos que vencien durant l'estat d'alarma decretat per l'alerta sanitària pel coronavirus. 

En el cas de l'IBI, ja es va anunciar que els ciutadans que en tinguessin el pagament domiciliat, podrien abonar-lo de manera fraccionada. El primer termini és l’1 de juliol, el segon l'1 de setembre, el tercer l'1 d'octubre i la darrera fracció es cobrarà a principi de desembre.

D'altra banda, s'ha modificat la data per efectuar liquidacions puntuals de taxes de llicències d'obres o d'activitats i hi ha deu dies més de marge, fins al pròxim 30 de maig.

Informa: C.Sánchez