Més esforços en la creació d’habitatge de protecció oficial

Més esforços en la creació d’habitatge de protecció oficial

Potenciar l’habitatge de protecció oficial a través de destinar el 30 per cent dels habitatges d’obra nova i de les grans rehabilitacions de venda o de lloguer. Així es va aprovar en una proposta de resolució l’octubre de 2018 que ara, reclama ICV-EUiA conjuntament amb ERC-MES. Totes dues formacions ho han tornat a portar a la sessió plenària d’aquest mes de maig assegurant la manca d’informació per part del govern que, en el seu moment, havia assegurat que tenien una reunió imminent amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tractar aquest tema.

Aquesta proposta vol aplicar les eines i la legislació disponible per fer front a la demanda d’habitatge a la ciutat. La proposta de fa set mesos recordava que a la ciutat hi ha 2.200 famílies amb necessitat urgent d’habitatge i que el parc públic d’habitatge de lloguer és molt inferior. El govern, en resposta a la petició, ha assegurat que la reunió va tenir lloc el 14 de març i que el conseller es va mostrar predisposat a evocar esforços en aquest àmbit.

La regidora ha assegurat que en aquests moments s’està finalitzant un informe carrer per carrer identificant i mapificant solars i edificis obsolets, edificis que es poden subdividir i que es troben en construcció. De fet, es calcula que al voltant del 10 per cent dels habitatges de la ciutat, prop de 4 mil, estan buits i d’aquestes, el 20 per cent són propietat de bancs i societats.

M.Gómez / C.Mora