L'oposició força un ple extraordinari per explicar els casos de l'Edifici del Rengle i del Sorrall

Fotografia: PUMSA

Ple extraordinari perquè s’exposin les conclusions de les Comissions informatives sobre els casos del Sorrall i l’Edifici del Rengle. Partit Popular, Ciutadans, Volem Mataró i la CUP han arribat a un acord per sol·licitar formalment aquesta sessió extraordinària, que segons el ROM s’hauria de celebrar en els propers 15 dies ja que les 4 formacions representen més del 25% del plenari. Els sol·licitants afirmen considerar necessari que es parli dels casos del Rengle i del Sorrall en profunditat degut a la seva “importància”, fet que consideren difícil que es pugui donar en un ple ordinari per la gran quantitat de temes que s’hi solen tractar.

En el cas de l’edifici del Rengle, es van detectar prop d’1,7 milions d’euros sense justificar. PUMSA va acordar a principis d’any iniciar accions civils per reclamar aquests diners a GPO, l’empresa contractada per portar a terme la Direcció Integrada del Projecte en la fase final d’execució de les obres. Paral·lelament l’Ajuntament va crear també una comissió especial per investigar la licitació, construcció i comercialització de l’edifici, conclusions que s’haurien d’exposar en aquest ple extraordinari. El Portaveu del PP José Manuel López és el President de la Comissió sobre El Rengle

Pel que fa al cas del Sorrall, també es va engegar una comissió informativa per esclarir possibles irregularitats en el procés de concessió, construcció, gestió i explotació. En aquest cas es van detectar certs desajustos que haurien portat a indemnitzar a l’empresa a la que es va adjudicar el servei, Nuscams S.A amb 2,3 milions d’euros.

Informa: A.Gual