Les obres de la ronda Bellavista s'endarreriran tres mesos per un problema amb la licitació

Les obres de la ronda Bellavista s'endarreriran tres mesos per un problema amb la licitació

El govern atribueix la licitació de les obres de la ronda Bellavista abans de l’aprovació del projecte en Junta de Govern a una descoordinació entre els serveis tècnics d’AMSA i l’Ajuntament. Així responia el regidor de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, Juan Carlos Jerez, a les acusacions fetes per CiU uns dies abans, sobre la finalitat electoralista del grup de govern, el PSC, en tot aquest procés. El regidor afirma, que quan se’n van adonar, des del mateix govern es va invalidar el procés i que ara aquest contratemps endarrerirà la finalització del projecte entre 3 i 4 mesos. A banda de no seguir l’ordre establert, també hi havien unes petites diferències, entre el projecte aprovat inicialment per el consell d’administració d’AMSA i el que s’havia d’aprovar en Junta de Govern, que feien encara més necessari el fet d’aturar la licitació.

Aquest projecte d’obres consta de 3 fases la instal·lació de noves canonades, que ara mateix està en execució, la construcció del dipòsit d’aigua, que ja s’ha licitat i la reurbanització dels entorns, que és la fase afectada pel cas i que segueix per tant, pendent de licitar. Es preveu que de cara al mes de juliol es licitin les obres, mentre que el projecte va ser aprovat finalment en Junta de Govern el passat 14 de maig.

 

Informa: A.Gual