L'Ajuntament farà un increment general dels impostos pel 2020

ordenances Mataró 2020

El govern municipal proposa un increment general els tributs i taxes per l’any vinent. D’aquesta manera, de cara el 2020, es preveu que s’apugi l’IBI, la taxa de la brossa, l’Impost d’Activitats Econòmiques, les Plusvàlues i l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres. Segons el regidor d’Administració Ciutadana, Juan Carlos Jerez, el govern local ha fet aquesta proposta d’augment de tributs per diversos motius, destacant que és bàsic mantenir una ciutat al dia, neta i segura.

Amb aquesta proposta d’augment d'impostos, el govern també proposarà als grups municipals un pacte fiscal pels anys 2020 al 2023 que permeti adequar ingressos i despreses corrents. També es vol plantejar que la fiscalitat no estigui marcada pels cicles polítics. A banda, la pujada de tributs ve acompanyada d’un Pla de mesures de racionalització de la despesa per poder fer front a l’escenari pressupostari 2020-2023 i no carregar fiscalment la ciutadania.

Els grups municipals poden presentar suggeriments a l’avantprojecte fins al 9 d’octubre. A partir d’aquí, es preveu fer-ne l’aprovació inicial en un Ple extraordinari el 24 d’octubre.

Un augment que de moment queda de la següent manera:

L’Impost de Béns Immobles (IBI) és l’impost més important pel que fa a quantitat de diners i la proposta és apujar-lo fins a un 8 per cent en el seu coeficient general. Així doncs, el rebut mig residencial actual de 445 euros passaria a 477. (35,33 € més que aquest any), amb bonificacions diverses si es col·labora amb el mercat de lloguer social municipal.

La taxa de brossa domiciliària s’incrementa en un 5,3 %. Aquest augment suposaria un increment del rebut d’uns 5 euros i mig de mitjana, movent-se entre els 110 i els 130 euros.

L’Impost d’activitats econòmiques (IAE) també puja. L’Ajuntament el situa en el seu tipus màxim, el 3,8 per al proper 2020.

La taxa de guals aplicarà l’últim tram acordat a les ordenances fiscals del 2017. Llavors, es va aprovar recuperar la taxa de guals al llarg de quatre anys. D’aquesta manera, pel 2020 es tornarà a augmentar un 25% respecte l’any passat, completant aquest augment progressiu.

El tipus impositiu de les Plusvàlues s’augmenta fins el 18%. D’aquesta manera, l’Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana puja tres punts i mig respecte 2019. Es manté la bonificació en cas de cessió de l’habitatge habitual en herència a la borsa municipal de lloguer social.

L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) també augmenta. De cara el 2020, l’impost es fixarà en el 4%, el seu tipus màxim. Aquest 2019 ha estat al 3’7%.

Quant pagarà una família que pagui IBI d’habitatge, IBI d’una plaça d’aparcament, taxa de brossa domiciliària, impost de vehicles i taxa de cementiri? Segons l’ajuntament, una família tipus l’any que ve pagarà poc més de 800 euros en impostos municipals. El que suposa un increment de 47 euros més que aquest 2019.

Informa: O.Debat/ J.Pirt