La repetició electoral afecta negativament a la participació a Mataró a les 14h: 41,77%

La participació a Mataró a les 14h és del 41,77%. Aquesta xifra és gairebé 2 punts i mig inferior a la que van registrar les últimes eleccions generals celebrades el passat 28 d’abril a aquesta mateixa hora. Llavors, va ser del 44,20%. El percentatge és significatiu ja que tradicionalment la participació del matí acaba marcant la total ja que és la franja horària on hi ha més activitat als col·legis electorals.

A comparació de les xifres generals (provincials, autonòmiques i estatals), la capital del Maresme ha registrat un retrocés menor. A la província de Barcelona s’ha passat de tenir una participació del 43,49% a una del 40,92%, a nivell català del 43,52% al 40,60% i a Espanya del 41,49% al 37,93%.

Una dada que ja havia alertat d’aquest possible descens i que podia servir com a indicatiu era la caiguda considerable del vot per correu. En aquests comicis s’han tramitat 986.446 sol·licituds, el que comporta un 26,7% menys respecte les eleccions del 28 d’abril.

Cal recordar que Catalunya aporta 48 dels 250 diputats del Congrés i 16 dels 208 membres que formen el Senat. La distribució per províncies queda repartida de la següent manera: pel Congrés Barcelona escull 32 diputats, Girona 6, Tarragona 6 i Lleida 4. Pel que fa al Senat, cada província aporta 4 representants.

La propera dada de participació es donarà a conèixer a les sis de la tarda. A partir de llavors, s’haurà d’esperar a les 9 del vespre per desvetllar la xifra total. Malgrat que els col·legis electorals tancaran a les 8, l’hora menys a les Canàries endarrerirà la difusió dels primers resultats.

Informa: L.Sanmiquel