L’Ajuntament prorroga l’activació del Pla Bàsic d’Emergències Municipal

El Pla Bàsic d’Emergències, emmarcat en el Document Únic de Protecció Civil, està activat en fase d’emergència 1. L’alcalde, David Bote, ha signat un decret que prorroga l’activació i permet mantenir les mesures organitzatives necessàries per garantir la continuïtat dels serveis essencials de la ciutat i protegir la salut dels ciutadans.

L’Ajuntament prorroga l’activació del Pla Bàsic d’Emergències Municipal, i ho farà mentre duri la crisi sanitària. La fase d’emergència 1 està en consonància amb l’estat d’alarma declarat el 14 de març pel Govern de l’Estat –que posteriorment l’ha prorrogat fins al 12 d’abril–  per tal d’afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus i la seva malaltia associada, la COVID-19.

L’alcalde, David Bote, ha signat un decret que prorroga la declaració dels serveis públics essencials per a la gestió de l’emergència; la facultat d’establir les mesures organitzatives necessàries per garantir la continuïtat d’aquests serveis i protegir la salut dels ciutadans i dels propis treballadors; així com el règim especial de permisos per a aquells treballadors no pertanyents als serveis essencials.