L’Ajuntament i FCC rescindeixen el contracte per la recollida i gestió de residus

L'Ajuntament de Mataró i Fomento de Construcciones y Contratas S.A rescindeixen el contracte del servei públic de recollida de residus de mutu acord. Un gest que com afirma el regidor de Serveis Centrals Juan Carlos Jerez no està relacionat amb el que va passar l'estiu passat, quan va sortir a la llum un video d'un operari barrejant els residus prèviament separats ni amb el servei que ofereix l'empresa, sinó que es fa per crear un nou document més ajustat a la situació i necessitats de la ciutat. Fa falta un nou contracte que s'adapti a l'increment poblacional de la ciutat, a l'aparició de noves zones residencials i que permeti fer front també a la desviació salarial que s'ha produït durant els 5 anys de vigència del contracte. Aquest es va signar el 2014 i es rescindirà de forma efectiva el 31 de març de 2020.

Des del govern afirmen sentir-se satisfets amb el servei que ha estat oferint Fomento, a excepció del cas puntual de l'estiu passat. Són conscients que les enquestes de satisfacció de la població en relació a la neteja han estat negatives durant els últims anys, però ho atribueixen a que el contracte de 2014 ha quedat obsolet. El regidor afirma que calen més freqüències i canvis en les franges horàries en que s'ofereix el servei.

Pel que fa a la sanció de 150.000 euros que va interposar l'ajuntament a Fomento per la barreja de residus de recollida selectiva, el cas es troba ara via contenciós administratiu després que l'empresa decidís recórrer la sanció. 

Informa: A.Gual

Tags: