ERC proposa modernitzar els plens perquè arribin millor a la ciutadania

El principal grup de l'oposició posa sobre la taula accions com la revisió del format de l'Audiència Prèvia o la implementació de les consultes populars

ERC proposa modernitzar els plens perquè arribin millor a la ciutadania

Esquerra Republicana considera que cal modernitzar els plens perquè el contingut arribi als màxims ciutadans. La formació creu  que cal una reformulació “ben pensada” que convidi als ciutadans a participar de les dinàmiques deliberatives que afecten la ciutat. Algunes propostes concretes d’Esquerra són: acompanyar les intervencions als plens amb suports gràfics o visuals i potenciar la comunicació del ple tant abans com després de la seva celebració. El principal grup de l’oposició també apostaria per revisar el plantejament de les intervencions dels ciutadans a l’Audiència Prèvia i per instaurar un Ple de Debat de política general sobre la situació de la ciutat.

ERC recorda que el seguiment dels plens o la interacció dels ciutadans a través de l’audiència prèvia és mínima. És per això que consideren que cal proposar eines i solucions perquè tot allò que es tracta als plens arribi millor a la ciutadania. Una altra de les possibles solucions per a ERC seria donar l’impuls definitiu a les consultes ciutadanes. Asseguren que l’Ajuntament de Mataró ja disposa del reglament i l’eina informàtica per executar-les i serien una via perquè la ciutadania sentís més  a prop la feina que es fa des del consistori i la possibilitat de dir-hi la seva.

ERC reconeix que l’Ajuntament de Mataró ha tingut sempre la voluntat de promoure els canals de relació amb la ciutadania. De tota manera asseguren que inevitablement l’evolució tant de la societat com dels canals de comunicació han portat que les vies de participació ciutadana hagin anat quedant obsoletes. La implementació de les propostes d’ERC requeririen l’actualització del ROM (el Reglament Orgànic Municipal), és per això que aquestes iniciatives es traslladaran a la Comissió Especial d’Organització Municipal.

Informa: C.Sánchez