Els regidors de Mataró es redueixen el sou i les assignacions als grups municipals

Els regidors a l’Ajuntament de Mataró i els respectius Grups Municipals s’han rebaixat les seves retribucions durant els mesos d’abril i maig. 

Durant el mes de maig, la reducció serà de les retribucions que reben els grups municipals. Així, en l’últim ple , s’ha fet efectiva la moció conjunta de  totes les formacions per reduir un 30 per cent l’assignació d’uns 3500 euros que rebria cada partit aquest mes de maig. Concretament, els grups municipals de l’Ajuntament de Mataró, perceben una assignació fixa mensual de 3.060 € per a despeses per l’activitat del grup, més 221 € per cada regidor o regidora que tinguin. Uns diners que l’Ajuntament destinarà a despesa social relacionada amb la crisi sanitària del, aproximadament uns 21.200 euros.

Per una altra banda, els partits també han acordat que tots els regidors l’Ajuntament donaran a ONG’s que lluiten contra els efectes del coronavirus el 10 % de les retribucions que han percebut de l’Ajuntament durant el mes d’abril.