El Pressupost Municipal s'amplia 1,4 milions d'euros per permetre noves inversions

Tot i haver aprovat el pressupost del 2018 a principis d’any, l’Ajuntament ha tirat endavant una modificació d’aquest per un import global de 4,7 milions d’euros.  D’aquests diners 1,4 milions arriben directament per permetre noves inversions, xifra que surt del romanent de tresoreria de l’exercici del 2017. Aquestes inversions prioritzaran l’habitatge social, amb més de 300 mil euros per adquirir-ne i 60 mil més per destinar al fons de foment a la rehabilitació. Des del govern consideren que és la oportunitat d’aprofitar aquest romanent de tresoreria per millorar les condicions econòmiques de l’Ajuntament. 

Entre les inversions també en destaca la segona fase de la reurbanització de la ronda Miguel de Cervantes, la instal•lació de la xarxa del clavegueram a Les Sureres, l’augment de l’aportació per a la climatització del Museu de Mataró Can Serra i la Piscina Municipal, l’adquisició de dos vehicles híbrids per a la Policia Local o la millora de l’administració electrònica. Uns canvis de partides que Jerez atribueix a canvis de denominació d’aquestes o  a la reorientació de les prioritats. 

La nova modificació del pressupost  també permet habilitar crèdit per valor de 125 mil euros per al major increment retributiu dels treballadors públics que preveu la Llei de Pressupostos de l’Estat. A més també comporta l’adequació i distribució de les partides pressupostàries ja establertes als pressupostos participatius per un import de 500 mil euros. La modificació ha estat aprovada amb els vots a favor del govern, Ciutadans i el Partit Popular i les abstencions de CiU, ERC-MES, PxC, ICV-EUiA i les regidores No Adscrites. 

El govern ha aprofitat la votació per recordar que el consistori ja es va comprometre –i així consta en les bases d’execució dels pressupostos del 2018-, que abans de marxar de vacances aquest estiu es presentarà el marc pressupostari del 2019 i l’avantprojecte corresponent. 

Informa: M.Gómez / C.Mora