El Ple d’abril arriba amb el pas endavant que es fa en la dinamització dels polígons

Ple Mataró

El Ple Municipal d’abril arriba amb el pas endavant que es fa en l’ordenació i la dinamització dels polígons. Tal i com ja havia avançat Mataró Audiovisual, una modificació del pla general d’activitats industrial i terciàries facilitaria la creació de locals més reduïts i que cadascun pugui comptar amb una activitat diferent. Un canvi que pretén incentivar a les empreses a apostar pels polígons de la ciutat i, a la llarga, transportar dins de Mataró activitats que es fan a fora, contribuint així en la dinamització del comerç del centre. En la sessió plenària d’aquesta tarda doncs, es porta a aprovació inicial aquesta modificació.

A més a més d’aquest punt, i tal i com es va presentar aquest dimecres, el govern pretén aprovar el Codi de conducta i bon govern de l’Ajuntament de Mataró i del seu sector públic local dependent. Una aposta dels socialistes, que ja portaven en campanya electoral, i que ara posen sobre la taula. 

En àmbit més econòmic, el govern també donarà compte de l’aprovació de la liquidació del 2017 per part de l’Ajuntament. Sabrem com s’ha tancat l’exercici de l’any anterior en relació al que s’havia pressupostat a principis d’any. En la mateixa línia l’Ajuntament exposarà la resolució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el recurs interposat per l’Ajuntament contra la Generalitat pel que fa al Dipòsit Rocablanca de Mataró. 

Un Ple Municipal que compta aquesta vegada amb 39 punts en l’ordre del dia, 14 dels quals són precs i preguntes. Com ja és habitual, la sessió anirà precedida per l’Audiència Prèvia. De moment només hi ha un torn de paraula demanat, és per part de l’Assemblea d’Immigrants de Mataró, que reclamen que tots els ciutadans de la ciutat siguin empadronats tal i com estableix, diuen, la Llei d’Estrangeria. 

 

Informa: M.Gómez