"El govern treballa per tirar endavant un nou pressupost i garantir-ne l'aprovació"

El regidor de Serveis Centrals Juan Carlos Jerez, ha afirmat que s’està treballant per tirar endavant un nou pressupost i poder garantir-ne la seva aprovació. Per tal de fer-ho possible, Jerez ha afirmat que s’estan fent reunions amb els diferents grups de l’oposició, per apropar així posicions i poder trobar suports per tirar endavant els pressupostos. La idea del govern és que no es repeteixi un fet com l’anterior, quan la seva proposta de pressupost no va passar l’aprovació iniciar i assegurar-se prèviament els suports necessaris per tal que puguin ser aprovats de forma definitiva.