El govern estima que la covid-19 costarà més de 9 milions d'euros a la ciutat

El govern de Mataró ja ha posat xifra a la repercussió que la covid -19 tindrà sobre les arques municipals. Un total de 9,4 milions d'euros són els diners que calculen haurà costat finalment la crisi derivada de la pandèmia del coronavirus. D'aquests hi ha diners que ja s'han gastat, com els destinats a comprar material de protecció, a la neteja o en parar el cop des de serveis socials, mentre que la resta corresponen al càlcul de fa l'Ajuntament tenint en compte totes les inversions que caldrà fer a partir d'ara. La majoria d'elles corresponen a les mesures sorgides de la taula de reconstrucció social i econòmica que el consistori en bloc va impulsar a mitjans del mes de maig.

Aquest sobrecost vindrà acompanyat d'una modificació pressupostària que el govern detallarà aquesta setmana. En aquesta primera modificació es compensaran 3,5 milions d'euros de l'estimació total i es reduiran les inversions previstes en 2,6 milions d'euros. Una part important d'aquesta reducció serà causada pels 500.000 euros que s'estalviarà l'Ajuntament amb la no celebració de les Santes. La resta de l'estalvi correspon a accions previstes que no es podran portar a terme aquest any i que per tant cauran del pressupost i quedaran ajornades.

L'Ajuntament també està pendent de subvencions que puguin arribar des d'altres administracions per acabar de fer quadrar aquests números.