Continua la reordenació de la Ronda Cervantes

Les obres de la Ronda Miguel de Cervantes segueixen amb els treballs d'urbanització. La reordenació d'aquesta zona contempla la creació d'un passeig per a vianants al costat de la riera de Sant Simó que connecti amb el front marítim. Així, l'ampliació de voreres, la millora de l'accessibilitat i la consolidació de 8 passos de vianants de sumen a la implantació de nou enllumenat al passeig amb columnes de 5 metres i llums led, nou arbrat, més mobiliari urbà i nova senyalització. A tot això també es té en compte la millora del carril bici, l'accés a les Cinc Sénies i la pavimentació de la calçada. La reurbanització de la ronda de Miguel de Cervantes s’inclou dins del Projecte d’intervenció integral Rocafonda-El Palau-Escorxador i s’executen amb un pressupost d’adjudicació de prop de 430 mil euros. Les obres, que en aquests moments se situen per sota del Camí de les Cinc Sénies, s'haurien de donar per finalitzades a principis del mes de març. Des de l’Ajuntament valoren molt positivament la urbanització d’aquesta zona per poder connectar el barri de Rocafonda amb el front marítim.

Tags: