Balanç positiu del primer any en funcionament del Servei d'Atenció al Col·lectiu LGTBI

El Servei d'Atenció Integral al Col•lectiu LGTBI celebra el seu primer any en funcionament. En aquest darrer 2019, aquest espai ha atès una 40ena de persones, la major part majors d'edat, però també algunes d'elles menors. En aquest període també s'ha tirat endavant més de 160 actuacions diverses. Un servei que ha treballat en casos de violència masclista per discriminació de persones per la seva diversitat afectivo-sexual però també en orientació en diversitat, identitat o expressió de gènere. Segons ha detallat la regidora d'Igualtat, Feminisme i  LGTBI, Marisa Merchan, també han impulsat campanyes per sensibilitzar el conjunt de la població i per empoderar el col•lectiu. Tot i que el SAI compta amb el suport de la Generalitat, no ve acompanyat de suport econòmic. En aquest sentit, considera que caldria més recursos d'administracions supramunicipals, tenint en compte que aquest servei de Mataró cobreix necessitats d'un territori més ampli. 

Merchan ha assegurat que si bé és important denunciar els casos de violència vers el col•lectiu LGTBI també cal fer una important tasca de sensibilització al conjunt de la ciutadania i també formació als menors. Precisament aquesta sensibilització és important per detectar casos de violència que socialment encara estan integrats.

El Servei d'Atenció Integral al Col•lectiu LGTBI està situat al centre d'informació i de recursos per les dones, al carrer Churruca. El servei ofereix assessorament tant psicològic com jurídic els dimarts i dimecres de 10 a 14 i els dijous de 10 a 14 i de 16 a 20.

Informa: C.Sánchez