Ajuts per al lloguer de fins a 750 euros pels perjudicis de la COVID-19

L’Oficina d’Habitatge de Mataró tramita els ajuts de lloguer extraordinaris de la Generalitat per minimitzar l’impacte social i econòmic de la COVID-19. Uns ajuts que representen una ampliació respecte a les bonificacions habituals. En aquest cas, aquesta ajuda extraordinària de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es pot concedir durant 6 mesos com a màxim, des d’abril a setembre d’aquest any, i per un import mensual màxim de 750 euros. A Mataró és l’Oficina d’Habitatge la que realitza els tràmits per sol·licitar aquest ajuts de manera telemàtica, adaptant-se a la crisi sanitària. 

L’ajut es dirigeix a famílies que hagin de fer front a una despesa de més del 35% dels seus ingressos per pagar el lloguer i subministraments i que es trobin a l’atur, hagin patit un ERTO o una reducció de jornada que hagi afectat substancialment el seu nivell d’ingressos. També es contempla que el conjunt dels ingressos de la unitat familiar sigui inferior als 1.613 euros el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut o de 2.151 si tenen algun membre amb discapacitat o malaltia greu que l’incapaciti per treballar. També cal que l’import mensual del lloguer sigui com a màxim de 900 € (inclosos la renda, els seus endarreriments, l'impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d'escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora). La regidora d’Habitatge, Sarai Matínez, celebra aquesta ajuda i recorda que ella mateixa i l’alcalde ja van fer arribar una carta al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, reclamant-la a l’inici de la crisi.

Les persones interessades poden sol·licitar aquest ajut fins al 30 de setembre del 2020 o fins l’exhauriment de la partida pressupostària. La sol·licitud s’ha de presentar preferentment de forma telemàtica a través del web de l’Oficina Local d’Habitatge. Com a alternativa, es pot demanar cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge de Mataró. Aquestes cites s’atendran de forma presencial a partir del dilluns 25 de maig.

Informa: C.Sánchez