L'Ajuntament retirarà plaques identificatives d'edificis amb simbologia franquista

L’Ajuntament de Mataró impulsa la retirada de les plaques amb simbologia franquista que es troben en edificis de la ciutat. A través de la secció d’Habitatge, s’han revisat 33 edificis que disposen a la seva façana de plaques identificatives amb qualificació de protecció oficial amb simbologia franquista. L’objectiu és la retirada d’aquestes plaques en aplicació de dues lleis: la Llei 52/2007 de la Memòria Històrica i la Llei 18/2007 del Dret de l’Habitatge.

Segons la llei de la Memòria Històrica, les administracions públiques han de prendre les mesures oportunes per retirar escuts, insígnies, plaques o d’altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació de la dictadura.

Pel que fa a la llei del Dret de l’Habitatge, s’hi troba inclòs que els propietaris o les comunitats de veïns estan obligats a retirar les plaques col·locades en els habitatges que han deixat de tenir la qualificació de protegits. Dels 33 edificis de Mataró on s’ha detectat una d’aquestes plaques, en 30 casos han deixat de tenir la qualificació, en dos no i en l’altra falta documentació al respecte. Segons aquesta llei, el període per retirar les plaques finalitza el 31 de març del 2018. La manca de retirada constitueix una infracció d’aquesta llei.

L’Ajuntament ha remès a cadascun dels 30 propietaris una carta per informar-los i perquè puguin autoritzar l’Ajuntament a retirar aquestes plaques sense cap cost. L’autorització s’ha de donar abans de l’1 de febrer.

Aquesta iniciativa es va a provar al Ple de l'Ajuntament de desembre de 2005 a proposta d'ERC, quan es va acordar per unanimitat la retirada de simbologia franquista en els habitatges de protecció oficial. Aleshores ja es van retirar més de 140 plaques del Ministerio de la Vivienda.