L'Ajuntament posa en marxa una eina per donar suport al Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Mataró

Un coL'Ajuntament de Mataró ha posat en marxa l’observatori de la crisi de la Covid-19, un instrument de suport complementari a l'elaboració del Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Mataró.

Aquesta eina, que es pot consultar al web del consistori, aporta dades de l’afectació de la crisi sanitària en diferents àmbits d'anàlisi.

La intenció és que sigui una eina útil i flexible i que adapti el seu nivell d'anàlisi, format i periodicitat a les necessitats d’elaboració i seguiment d’aquest Pla de Reconstrucció.

Ara mateix aquest observatori conté informació en cinc apartats.

El primer en termes de salut, aportant nombre de casos, defuncions i estimació de reproducció de la infecció, el denominat R0

També es fixa en el mercat de Treball. un apartat on s’hi poden veure les afiliacions a la seguretat social, l’atur registrat i el grau d’afectació dels ERTO.

Com a tercer punt hi ha el referent a l’activitat econòmica, amb informació sobre la recuperació comercial, el rànquing per sectors i el tiquet mitjà de compra.

També ens dona dades sobre mobilitat: amb la intensitat mitjana diària de l’autopista C-32, amb percentatge de persones que surten del seu districte de residència i usuaris del Mataró Bus.

I finalment també aporta dades d’immissions, amb l’evolució de les emissions de monòxid de carboni, monòxid de nitrogen, ozó, partícules en suspensió i diòxid de sofre.

Una eina, doncs, molt recomanable per veure l’afectació que ha tingut fins ara la pandèmia al nostre entorn, i per comprovar l’evolució en tots aquests sentits.

La informació recollida en l’Observatori de la crisi de la Covid-19 s’actualitza de forma contínua`, sempre segons la periodicitat de les fonts i la informació disponible. Està previst que pròximament, també incorpori més informació sobre altres àmbits, informació qualitativa, articles d’interès o resultats d’enquestes.

Informa: JM.Spà