L’Ajuntament vol sancionar els propietaris d’habitatges permanentment desocupats

Es vol modificar l’Ordenança per regular el Procediment sobre la Verificació d’Habitatges Buits per poder sancionar aquells habitatges que estiguin desocupats de manera injustificada més de dos anys

El govern municipal vol modificar l’Ordenança per regular el Procediment sobre la Verificació d’Habitatges Buits per adaptar-la a la nova normativa i aclarir i millorar el procediment. La proposta, que de moment es troba en exposició pública fins el 30 de gener, se centra tant en els habitatges que portin més de dos anys desocupats de manera injustificada i en els que incompleixen la normativa de conservació. En els dos casos, la nova Ordenança ha de permetre establir sancions que s’adeqüin a la normativa catalana com el recàrrec del 50% de l’IBI en habitatges permanentment desocupats. Unes sancions que els ajuntaments disposen des de la modificació legislativa catalana. 

Amb aquestes mesures es vol entre d’altres, protegir la funció social de la propietat afavorint el dret d’accés a l’habitatge dels ciutadans o ampliar l’oferta d’habitatges de Mataró. La nova ordenança també incideix en aquells pisos que es trobin en mal estat de conservació. En aquest sentit, es vol incentivar als propietaris a conservar els habitatges en bones condicions per evitar, entre d’altres, que s’especuli amb els pisos. Amb la nova ordenança, l’Ajuntament podrà ordenar als propietaris que realitzin les millores necessàries per rehabilitar-los o sancionar-los en cas d’incomplir aquestes ordres. 

Actualment hi ha comptabilitzats a Mataró 1.857 habitatges amb indicis de desocupació permanent, segons el text de modificació de l’Ordenança que es troba en exposició pública.

Informa: S.Ruiz