L'Ajuntament de Mataró obre una nova línia de subvencions per als clubs

La subvenció és d'un total de 40 mil euros i va destinada a afavorir la continuïtat i accés dels associats i famílies vulnerables afectades per la crisi ocasionada per la Covid-19

L’Ajuntament de Mataró ha obert una línia de subvencions per les entitats esportives de cara a afavorir la continuïtat i accés dels associats i famílies vulnerables afectades per la crisi ocasionada per la Covid-19. La subvenció és de 40 mil euros, i cada entitat tindrà dret a demanar un ajut per 5 dels seus esportistes que no puguin assumir el pagament de les quotes per poder practicar esport degut a la situació econòmica generada per la Covid.

 

Les entitats esportives de la capital del Maresme ja es poden acollir a una nova subvenció que està dotada pressupostàriament amb un total  de 40.000 € per part de l'Ajuntament de Mataró i que els permetrà cobrir part de les quotes i despeses corresponents al 2020 que haurien de percebre les famílies d'infants i joves esportistes que no poden assumir el pagament per la situació econòmica provocada per la Covid-19. Per l'Ajuntament de Mataró és molt important que amb el retorn de la pràctica esportiva, aquesta no es privi per temes econòmics.

Cada entitat pot demanar els ajuts per a un màxim de 5 places ocupades per esportistes nascuts entre el 2002 i el 2017 i l’ajut per a cada plaça serà per a un màxim de 400 euros. Com a requisits, algun membre de la unitat familiar ha hagut d’estar afectat a partir del mes de març i com a mínim durant dos mesos per un ERTO, ERO, o atur, motivats per les conseqüències de la Covid-19. Les entitats esportives sol·licitants han de garantir que les famílies dels infants i joves beneficiaris compleixen els criteris de filtre i valoració indicats a les bases de la convocatòria. Les peticions es poden formalitzar fins al 30 de novembre per Internet, amb identificació electrònica.

Poden sol·licitar les subvencions les entitats esportives sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi, que estiguin legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats i al Registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya. Queden excloses les AMPAS i les associacions esportives escolars.