Escola Meritxell, l'esport per donar continuïtat a la formació escolar

El centre explica la importància de l'esport escolar, per davant de l'especialització prematura

L'esport és un dels pilars dins l'escola Meritxell. La seva oferta extraescolar és variada. Cada curs intenta donar una àmplia i equilibrada oferta d'activitats extraescolars, tant esportives com artístiques i tecnològiques. Estem parlant de prop de 300 alumnes del centre (fins a 2n d'ESO) que practiquen alguna d'aquestes activitats, entre elles les esportives de natació, escacs o patinatge. Pel centre educatiu la potenciació de la pràctica esportiva es veu com a una línia de continuïtat en la formació de l'alumnat, on els valors prenen una importància destacada i on es cuiden i es reforcen.

Josep Manel Garcia, coordinador de les activitats extraescolars escola Meritxell. El treball de les normes, el treball de les regles, esforçar-se, superar-se i el treball de les frustracions

De fet, la pràctica esportiva a l'escola Meritxell ha viscut un creixement constant els darrers anys. Ja sigui amb tastetsd'esports com el rugbi o l'esgrima. Així com amb la consolidació d'altres esports com el patinatge, que ha viscut un increment notori. Però el centre és conscient de les seves principals dificultats. Per exemple, aquest any no ha pogut treure a competició cap equip d'esport col·lectiu.

Josep Manel Garcia, coordinador de les activitats extraescolars escola Meritxell. La nostra evolució ha estat bona. Hem tingut un augment en el nombre d'escolars que practiquen activitat esportiva. Però ho veiem també preocupant, perquè molts nens i nenes trien l'esport federat. El nostre esport està adreçat a totes les edats i tots els nivells. No així en l'esport de clubs, on queda més especialitzat.

Les àmplies instal·lacions que té el centre educatiu han permès que l'afectació durant l'època de covid hagi estat menor, podent aprofitar tot l'espai del qual disposa per mantenir les distàncies de seguretat durant el retorn a la normalitat. El futur de l'esport en el Meritxell implica intentar tenir més representació en els jocs escolars, i recuperar, per exemple representació en les competicions d'esport d'equip.

Josep Manel Garcia, coordinador de les activitats extraescolars escola Meritxell. Nosaltres el nostre repte és intentar tenir activitat esportiva que pugui competir en jocs escolarts, i incrementar encara més el nombre d'escolars. El repte és seguir treballant per evitar l'especialiutzació i la sortida cap als clubs.

El centre educatiu, amb més de cinquanta anys d'història, segueix doncs apostant per l'esport en tots els seus àmbits. Alguns dels seus alumnes parlen dels Jocs Escolars.