El procés de preinscripció s'escurça un mes

foto: mataro.cat

La preinscripció del segon cicle d’educació infantil, primària i secundària es farà del 13 al 24 d’abril. El Departament d’Ensenyament ha aconseguit escurçar el procés de preinscripció en un mes.

A partir d’aquest any, serà més àgil el procés des que la família presenta la sol·licitud fins que coneix en quin centre ha obtingut la plaça. La reducció del procés no afecta a la durada del termini de preinscripció –que es manté amb aproximadament els mateixos dies que l’any passat-, ni tampoc al de matriculació de les famílies. Es tracta de la resolució d’una petició reiterada de diferents sectors de la comunitat educativa. El fet que s’hagi endarrerit la preinscripció permetrà, a banda de la reducció del calendari, disminuir les incidències que es donen per peticions d’alumnes nouvinguts o altres que es trobin en situacions de canvis.

La reducció del calendari és una realitat gràcies als nous programes informàtics que permeten una major integració de dades així com una  automatització del seu tractament.

Com a novetat per aquest proper curs, s’incorpora la preinscripció electrònica en els cicles formatius de grau superior d'FP. Una opció que ofereix la possibilitat de formular telemàticament la sol·licitud, estalviant el tràmit presencial.

Informa: C.Sànchez