El 40% dels turistes del Maresme repeteixen la seva estada

El Maresme és la segona comarca de Catalunya pel que fa al nombre de turistes, després del Barcelonès. Així es desprèn de l’Informe anual de l’activitat turística de la Destinació  Barcelona 2019 (dades del 2018) del Laboratori de Turisme (LABturisme) de la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona. Els visitants assenyalen com a principals atractius de la comarca el clima, l’atenció i la seguretat, elements que fan que més del 40 per cent dels visitants repeteixi la seva estada. Bona part dels visitants del Maresme, un 64’8 per cent, provenen de l’estranger, especialment d’altres països d’Europa. El mercat més important és l’anglès, seguit pel neerlandès, el francès i l’alemany. La resta de visites, procedeixen en un 23’7 per cent de la resta de Catalunya i el 9’3 restant de la resta de l’estat Espanyol. Tot i que cada cop més prolifera el turisme de negocis, la majoria de visites viatgen en família per oci o vacances. 

Una de les dades més destacades d’aquest informe de l’activitat turística de la Diputació és l’increment en més de 5000 places dels pisos turístics, el que representa un increment del 3’2 per cent respecte l’any anterior. L’oferta d’apartaments turístics va créixer en el període de l’estudi un 36’3 per cent (130 places noves) i els Habitatges d’Ús Turístic van augmentar un 34’3 per cent (el que representa 4.982 places noves). Una altra data significativa en aquest àmbit és que els HUT suposen més del 27% del total d’oferta de places de la comarca, per sota de l’hotelera, del 45%. El president del Consorci de Turisme del Maresme, Joaquim Arnó, detalla que a nivell comarcal, amb la col·laboració dels ajuntaments, es treballa per posar en marxa un sistema per controlar aquest nou tipus d’allotjaments. La voluntat és potenciar-los com qualsevol altra activitat econòmica. 

Els turistes enquestats per elaborar l’informe valoren globalment la destinació amb un 8’3. Els ítems més ben valorats són el caràcter, l’amabilitat de la gent i la seguretat ciutadana. Pel que fa a l’oferta d’aparcament, és l’ítem que rep la puntuació més baixa. El president del Consorci de Turisme del Maresme, Joaquim Arnó, afirma que un 40 per cent dels turistes venen amb vehicle propi i que realment es troben amb dificultats per aparcar, sobretot quan es mouen per fer visites. Un element que cal millorar però que sobretot cal potenciar l’ús del transport públic.

Informa: C.Sánchez