Serveis Territorials demanarà fixar un centre integrat d’FP a Mataró

El govern català va anunciar que se’n posaran en funcionament una quarantena el curs 2024-2025 a tota Catalunya. En el cas de Mataró, Serveis Territorials del Maresme i el Vallès Oriental aposta per un centre especialitzat en el sector sociosanitari.

Instal·lacions de l'Institut Alexandre Satorras, un dels centres educatius de Mataró on s'imparteix formació professional del sector sociosanitari (tvmataró)

Mataró podria acollir un dels 40 centres integrats de formació professional que va anunciar el govern català el passat 25 de juliol. Aquests equipaments educatius han d’oferir una formació continuada i especialitzada per sectors a persones d’entre 16 i 67 anys. El seu desplegament respon a la voluntat de fer de Catalunya un referent de la formació professional al sud d’Europa de cara al 2030.

A escala comarcal, els Serveis Territorials del Maresme i el Vallès Oriental aposten perquè Mataró sigui la seu d’un d’aquests equipaments. Es tractaria d’un centre que prestaria servei més enllà de les fronteres del propi municipi i, tenint en compte l’oferta educativa actual del territori i, sobretot, les sortides laborals que hi ha a la comarca, orientarien la formació que s’impartiria cap al sector sociosanitari.

Simó López, director dels Serveis Territorials del Maresme i el Vallès Oriental: Nosaltres ens decantem per la proposta de poder crear centre integrat d’FP en l’àmbit sociosanitari. Actualment tenim fins a 8 estudis diferents en diferents centres que es podrien agrupar en un a partir de la disponibilitat d’espais. Això permetria ajuntar la família professional i, després, desenvolupar aquelles famílies que siguin del mateix sector de l’atenció a les persones.

I què aportaria aquest equipament a Mataró i a la comarca?

Simó López, director dels Serveis Territorials del Maresme i el Vallès Oriental: Tindria molta importància, sobretot, en l’acreditació de les competències dels professionals. Ja no només de l’alumnat de continuïtat sinó també de tota aquesta oficina que els centres integrats incorporen d’orientació a la gent gran. A la vegada, certificar les competències que es van assolint al llarg de la vida. D’aquesta manera, combatrem l’abandonament escolar prematur. També esperem poder treballar en rebaixar la taxa juvenil d’atur i, al llarg de la vida, que les persones del Maresme tinguin una millor inserció laboral.

La petició formal per part dels Serveis Territorials del Maresme i el Vallès Oriental no es podrà fer fins l’1 de setembre, període en el qual s’obrirà el termini per presentar les sol·licituds.