Menys accidents laborals al Maresme el segon trimestre de l'any

La sinistralitat laboral baixa al Maresme respecte el primer trimestre de l’any. De tota manera, les dades han augmentat si comparem amb les del segon trimestre de l’any passat. En aquest segon trimestre del 2018 s’han registrat a la comarca més de 930 accidents. La gran majoria els han patit homes, un total de 625, la resta els han patit dones, més de 310.

La distribució de la sinistralitat per grans sectors és molt desigual. La gran majoria, gairebé el 65 per cent dels accidents, s'han donat en el sector dels serveis. Més del 19 per cent en la indústria, un 14 i mig per cent en la construcció i una mica més de l’1 per cent en el sector primari.

Els accidents laborals lleus són els més nombrosos amb una xifra de 929, el que representa més del 99 per cent. Un 8 per cent han estat greus. En aquest segon trimestre del 2018 però, no hi ha hagut accidents mortals.   

L'Índex d'Incidència maresmenc és de més de 901 accidents per cada 100.000 afiliacions, una xifra molt superior a la provincial (831,71) i a la catalana (868,06). L'únic registre que al Maresme és inferior al provincial i al català és el de la sinistralitat laboral en el sector de la indústria.