Mataró vol congelar la majoria de taxes per al 2018

Aprovades inicialment les ordenances fiscals i els preus públics per al 2018 amb els vots favorables del PSC, CiU i C’s. CUP i PxC van votar-hi en contra; la resta de formacions es van abstenir. D’aquesta manera, les ordenances passen el primer tràmit. Ara queden en període d’exposició perquè els grups municipals puguin fer-ne al·legacions. L’aprovació definitiva es farà el desembre; entraran en vigor l’1 de gener de 2018.

La proposta d’ordenances congela els principals tributs: l’IBI, l’impost de vehicles i el de la brossa domiciliària. Només experimenten un creixement l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), la taxa de cementiris i la taxa de guals. Amb les modificacions proposades, l’Ajuntament preveu un increment d’ingressos de 340.000 €.

L'impost més important, l'IBI, es congela i queda al 0,5 per cent en el tipus general.  L'impost de béns immobles es pot congelar gràcies a dos pagaments en forma de bonififació per part de l’estat que fins ara no havien estat reconeguts com es el cas de les autopistes i les escoles concertades. Mataró rebrà uns 300 mil euros per l’IBI de l’autopista, com ja ha passat aquest 2017 i fins el 2021. Sense cap afectació pels centre educatius, com a novetat, aquest  2018 l’Ajuntament també rebrà a l’entorn de 110.000 € de l’Estat en concepte de compensació de l’IBI de les escoles concertades.

La taxa de la brossa es manté congelada, entre els 100 i els 120 euros per llar. Es manté l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica, tot i que es redueix la bonificació als vehicles clàssics.

L'IAE puja un 3,75% durant els propers 4 anys. També puja la taxa de cementiris un 3 i mig per cent. Pel que fa a la taxa de guals, tal com es va acordar a les ordenances fiscals de l'any passat, s’anirà recuperant progressivament en un període de 4 anys un altre 25 per cent més

Els preus públics s’incrementaran l’1,5 % al mateix nivell que (l’IPC registrat al juliol de 2017), excepte els de la brossa comercial, cultura i educació (es modifiquen durant el segon trimestre de l’any). 

Aigües de Mataró també mantindrà les tarifes de 2017.

 

Informen: O.Debat / M.Gómez / S.Ruiz