L'Ajuntament aprova una subvenció de l'IBI del 100%

Oficina Local d'Habitatge

Els ciutadans que cedeixin el seu habitatge a la Borsa de Lloguer social veuran bonificat el pagament de l’IBI, l’impost sobre béns immobles. L’Ajuntament ha aprovat aquestes subvencions de fins al 100 per cent de l’IBI i a més, els propietaris també tindran bonificacions en l’impost municipal sobre la plusvàlua o l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana en casos d’adquisició a través d’una herència.

La Borsa de Lloguer Social Municipal fa de mitjancer entre propietaris que disposen de pisos buits i possibles llogaters amb dificultats de fer front al preu de mercat dels lloguers. Es tracta d’un servei gratuït que es vehicula a través de l’Oficina Local d’Habitatge. La voluntat d’aquesta iniciativa és fer créixer el parc d’habitatges de lloguer a preus assequibles i al mateix temps donar facilitats als propietaris que vulguin llogar el seu pis amb seguretat i sense complicacions.

A dia d’avui aquest servei gestiona una 60ena d’ habitatges però l’objectiu és ampliar aquest parc per facilitar l’accés a l’habitatge a tothom.

 

Informa: C.Sánchez