La proposta d'ordenances congela els principals tributs com l'IBI o la brossa

La proposta d’ordenances congela els principals tributs: 

IBI
El més important per les butxaques, l’IBI, queda doncs al 0,5% en el seu tipus general.
L'impost de béns immobles es pot congelar gràcies a dos pagaments en forma de bonififació per part de l’estat que fins ara no havien estat reconeguts com es el cas de les autopistes i les escoles concertades. Mataró rebrà uns 300 mil euros per l’IBI de l’autopista, com ja ha passat aquest 2017 i fins el 2021. Sense cap afectació pels centre educatius, com a novetat, aquest  2018 l’Ajuntament també rebrà a l’entorn de 110.000 € de l’Estat en concepte de compensació de l’IBI de les escoles concertades.

BONIFICACIONS COMERÇOS
En aquestes ordenances hi ha diverses subvencions pel Foment de l'activitat econòmica
Pel que fa a l'IBI dels comerços, hi ha diverses bonificacions i subvencions en locals mal situats i difícils de llogar i vendre, edificis emblemàtics, o situats en polígons industrials.

TAXA BROSSA
La taxa de la brossa es manté congelada, entre els 100 i els 120 euros per llar. També se subvenciona la taxa de la brossa a aquells comerços que es posin en marxa.

IAE
L'IAE puja un 3,75% durant els propers 4 anys. També puja la taxa de cementiris un 3 i mig per cent. 

TAXA GUALS
Pel que fa a la taxa de guals, tal com es va acordar a les ordenances fiscals de l'any passat, s’anirà recuperant progressivament en un període de 4 anys un altre 25 per cent més.
En aquesta línia, Un gual amb un sol cotxe, dobla el cost fins els 48 euros el 2018. En canvi, en un aparcament amb una vintena de vehicles, la taxa passarà a costar 7 euros per cotxe.

PREUS PÚBLICS
Els preus públics s’incrementaran l’1,5 % al mateix nivell que (l’IPC registrat al juliol de 2017), excepte els de la brossa comercial, cultura i educació (es modifiquen durant el segon trimestre de l’any). 

SUBVENCIONS NOVETATS
Pel que fa a les subvencions, es retira de l'aprovació definitiva les subvencions per a la rehabilitació d'habitatges. Al contrari del que plantejava el govern inicialment, amb el període d'al·legacions s'ha suprimit el requisit de dos anys d'empadronament per a poder rebre bonificacions