El moviment cooperativista segueix viu al Maresme

Fotografia: Cafè de Mar

El Maresme viu un dels millors moments en economia cooperativa. Així ho demostra la diagnosi feta per l’Ateneu Cooperatiu i que permet tenir dades i fer un mapa de l’economia social i solidària al Maresme. Segons aquest document, a dia d’avui, n’hi ha 110 d’actives a la comarca, 37 d’elles a Mataró.  La majoria pertanyen al sector dels serveis, ja sigui a les persones, a les empreses o béns culturals. Així mateix, pel que fa el sector específic, la majoria d’empreses es dediquen al comerç seguides de les activitats professionals científiques i de l’educació. Una revifalla d’aquest model empresarial que explica Miguel Guillén, director de la Fundació Unió de Cooperadors, es deu a un canvi de mentalitat dels joves a l’hora de crear la seva pròpia empresa.

La majoria de les cooperatives existents, més d’un 80%, són de treball associat i la moltes d’elles són petites en quant a volum de socis (amb una mitjana de menys de cinc associats). Una situació que, segons Miguel Guillén, no s’escapa del que passa al model tradicional d’empresa i exemple d’això n’és la gran quantitat de petites i mitjanes empreses (PIMES) que hi ha a Catalunya. Moltes d’aquestes cooperatives, gairebé la meitat, són joves amb una trajectòria de menys de 10 anys. L’altra meitat tenen una llarga trajectòria, sis d’elles amb més de cinquanta anys. Diu Guillén que el model cooperativista de treball sobreviu millor a les crisis i destrueix menys llocs de treball que les empreses tradicionals.

El foment del cooperativisme es promou ja des de ben petits en l’àmbit educatiu. El projecte “cultura emprenedora a l’escola”, promou ja a primària la creació de cooperatives de treball. A secundària i a la universitat existeixen també assignatures que promouen aquest model econòmic. De fet, a Mataró existeix la primera càtedra de tot Catalunya especialitzada en economia social i solidària.

 

Informa: C. Salad / O. Debat