El Maresme, comarca de la demarcació que més llocs de treball ha perdut durant l’últim any

El Maresme és la comarca de la província de Barcelona que registra una major pèrdua de població ocupada resident interanual. Si comparem aquest passat mes de juny amb el de l’any anterior la població ocupada a la comarca ha caigut en un 5,9%, 1,5 punts més que la mitjana de la demarcació. Entre els mesos de març i juny  la comarca ha perdut 5.024 llocs de treball i han augmentat en 4.443 les persones aturades. Les reduccions més importants en aquest sentit es produeixen en les localitats de Calella i Malgrat de Mar, totes dues de clara activitat turística. De fet, el sector de l’hostaleria és el que registra la pèrdua de llocs de treball anual més important, tant en termes absoluts com relatius, en aquest sentit els llocs de treball al sector han caigut un 15,6% a tot Catalunya.

Pel que fa als ERTOS, amb dades de finals del mes de juny la comarca n’acumula 31.027, mentre que la taxa d’atur se situa en  el 14,4%. Una xifra que creix a la capital del Maresme, Mataró, on l’atur supera el 16% i en d’altres localitats del nord de la Comarca com Santa Susanna o Pineda amb una taxa que va més enllà del 20%.

A la província de Barcelona, la taxa d’atur és inferior a aquestes dades i se situa en el 13,1%. A la demarcació, i amb dades de finals de juny, les empreses  s’han reduït un 8,8% respecte al 29 de febrer i se situen en 170.825, la xifra més baixa des del primer trimestre del 2013. Per grups d’edat la crisi està afectant amb més intensitat al grup dels joves, amb un increment del 61% interanual d’aturats i una caiguda del 13,8% en l’ocupació.