Retirada una línia elèctrica a les Cinc Sénies

Punt i final a les obres que han permès retirar una línia elèctrica aèria de mitjana tensió que transitava per les Cinc Sénies. Endesa ha portat a terme aquest desmantellament, que ha comportat l’eliminació de fins a vuit torres metàl•liques, dos suports de formigó i gairebé 900 metres de cablejat d’alumini. Una modificació que permet reduït l’impacte visual de la infraestructura, alhora que ajuda a conservar una zona de cultius històrica considerada com a sòl no urbanitzable. 

Aquesta operació s’ha pogut portar a terme un cop reconfigurada la resta de la xarxa del municipi, que ha permès redistribuir la càrrega i els clients que portava la infraestructura desmantellada. En diversos punts s’han realitzat les obres amb una brigada especial, per tal de garantir la continuïtat del subministrament elèctric als clients que depenien d’aquesta infraestructura. 

En total, el conjunt d’operacions realitzades per a poder dur a terme el desmantellament han suposat una inversió de 32.500 euros, aportats íntegrament per Endesa.