Tauler d'anuncis

Procés de selecció

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN PUBLICITAT

Referència: comercial publicitat

Acabat el termini de presentació de sol·licituds, s'ha convocat a tots els candidats a participar en les proves de selecció per cobrir una plaça de tècnic/a especialista en publicitat.

Els dies 9 i 15 de maig de 2018 s'han realitzat la prova escrita i l'entrevista personal, respectivament, en les dependències de Mataró Audiovisual. S'han presentat 6 de les 15 persones que havien tramès sol·licitud. La selecció s'ha fet en base a la següent puntuació:
- Prova escrita  - 2 punts
- Entrevista personal - 2,5 punts
- Mèrits - 5,5 punts
- Experiència - 4 punts
- Formació complementària - 1,5 punts

Corregides les proves, i a partir dels resultats de les mateixes, s'ha confeccionat el llistat de candidats ordenats segons la puntuació de major a menor, que són:

DNIProva escrita (2 punts)Entrevista (2,5 punts)

Mèrits (5,5 punts)

Experiència (4 punts)Formació complementària (1,5 punts)TOTAL
38861394L22,55,52113
38875286L22521,512,5
38120688M11,55,52111
37328579Q1,5133-8,5
37656103C1,50,524-8
38878224J1,50,52--4

 

 

 

 

 

 

 

Els resultats queden publicats en aquest web, presentant d'aquesta manera la relació de persones aspirants per ordre de puntuació. Una vegada coberta la plaça, la resta de persones, en aquest ordre, formaran part de la llista d'espera per cobrir possibles vacants o substitucions de caràcter temporal.

Aquesta llista té un període de vigència de dos anys a comptar a partir del 22/05/2018

 

- - - - 

La plantilla i relació de llocs de treball (RLT) de Mataró Audiovisual per l'any 2018 inclou la plaça de tècnic/a especialista en publicitat, amb les següents tasques:

  • Gestió comercial del mitjà i dels seus canals. 
  • Recerca de clients i atenció post venta (comandes, contractes, facturació, cobraments,...). 
  • Dissenyar estratègies i executar accions per a la captació d'ingressos comercials. 
  • Planificar i elaborar pressupostos i propostes de preus, tarifes i promocions. 
  • Crear oportunitats d'estalvi en l'estructura comercial i de la seva gestió. 
  • Assignar espais publicitaris als canals. 
  • Realització de guions de falques i espots. 
  • Coordinació amb el serveis interns relacionats. 
  • Participació en campanyes de promoció corporativa.

Accediu aquí a les bases per al procés de selecció: BASES COMERCIAL PUBLICITAT