Tauler d'anuncis

Oferta de treball

Mataró Audiovisual necessita formar una llista de tècnics/es especialistes en audiovisual per tal de fer front a futures necessitats de la plantilla

Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds.

 

Referència: OFERTA 287866 TÈCNIC/A ESPECIALISTA AUDIOVISUAL

Les persones seleccionades mitjançant aquest procediment seran consultades per accedir a un contracte de treball quan escaigui, per l’ordre de classificació. Les condicions i els sou són les establertes al conveni col·lectiu de Mataró Audiovisual.

CONSULTEU LES BASES DE SELECCIÓ. Aquestes bases seran de compliment obligatori per a Mataró Audiovisual i per totes aquelles persones que participin en el procés selectiu.

Funcions:

Substituir el personal responsable en cas de baixes o vacances i per a la realització d’encàrrecs puntuals, fent les funcions de:

  • Operador tècnic dels equips de baixa freqüència, de les instal·lacions de radiodifusió, continuïtat i de realització audiovisual del mitjà. Ja sigui per a la seva transmissió directa o diferida, a l’estudi o fora, així com elabora enregistraments, arranjaments i muntatges.
  • Responsable del so i la imatge dels productes audiovisuals i del manteniment dels equips dins i fora les instal·lacions i de tot el necessari per programes especials a l’exterior.
  • Manteniment i actualització de continguts i funcionament operatiu de la plataforma alacarta.cat.
  • Donar suport en la formació dels estudiants tècnics en pràctiques.

Formació i experiència mínimes:

  • Cicle formatiu de grau superior en realització d’audiovisuals, ràdio i espectacles o equivalents.
  • Experiència d’1 any desenvolupant un mínim de tres de les tasques descrites en les bases, preferiblement en mitjans de comunicació, ràdio i televisió.

Prova:

Concurs de mèrits i capacitats amb prova pràctica i entrevista personal.

Els resultats es publicaran en aquest taulell d’anuncis del web de Mataró Audiovisual  i tindrà un període de vigència de 2 anys a partir de la seva publicació.