El canvi climàtic i la contaminació augmenten la població al·lèrgica

Més de mig milió de catalans pateixen algun tipus d’al·lèrgia. De fet, des del Consorci Sanitari del Maresme(CSdM) asseguren que la població al·lèrgica augmenta en gran part pel canvi climàtic o la contaminació. No és curiós, doncs, que el 52 per cent de les primeres visites al Servei d’Al·lergologia siguin per rinitis al·lèrgica, que és una de les més conegudes per l’aparició de símptomes nasals: esternuts, secrecions nasals, congestió... o fins i tot símptomes oculars com el llagrimeig. Les al·lèrgies respiratòries són les més destacades segons afirma el CSdM.

Tot i que d’al·lergògens n’hi ha tot l’any, el principal causant d’al·lèrgia a la primavera és el pol·len. De fet, els més presents a l’atmosfera són els pol·lens de les gramínies, seguit dels del plataner, l’olivera o els xiprers. Hi ha mesures preventives perquè els efectes i la simptomatologia de la rinitis al·lèrgica no sigui tant invasiva. Mesures com tancar les finestres, ventilar al migdia, evitar estendre la roba a l’exterior o utilitzar ulleres de sol.

De tractaments de les al·lèrgies n’hi ha diferents tipus tot i que recomanen acudir als especialistes perquè determinin quin és el més efectiu contra l’al·lèrgia de cada pacient.

 

Informa: M.Gómez