Creuar un pas de vianants amb un patinet està sancionat amb 200 euros de multa

L’ús del patinet o bicicletes com a vehicle de transport personal ja es pot afirmar com a un mitjà de transport més que consolidat a les grans ciutats. Per això, cal que els usuaris que fan ús d’aquests vehicles coneguin la normativa aprovada ja a l’any 2009 a Mataró. És l’Ordenança Municipal de Circulació i Transport de Mercaderies Perilloses. En aquesta, s’especifiquen tots els dubtes i les normés d’ús dels vehicles com bicicletes, tricicles, monopatins, patinets i similars. Aquesta normativa tracta d’advertir i recordar als usuaris quina és la correcta circulació, sigui dintre o fora de les urbanitzacions.

La Generalitat, a més, segueix difonent per les xarxes socials un bon ús d’aquests vehicles, i de no ser així, recorda el que pot comportar un ús inadequat. Per exemple, creuar un pas de vianants sense un senyal que especifiqui l’existència d’un carril bici, és una infracció que comporta una multa de 200 euros. Segons el que s’hauria de fer, és creuar els pas de vianants empenyent el vehicle a peu. Així com tampoc es permet obstaculitzar la marxa dels vianants ni superar els 10km/h en cas de circular per la vorera.

Es tracta de normes generals que s’adeqüen a les senyalitzacions que es troben a la via pública i on l’objectiu és mantenir una correcta convivència entre els vianants i els conductors per tal de garantir la seguretat i els drets dels ciutadans.

Informa: A.Pérez-Vico