L’Ajuntament obté prop de 5 milions disponibles del romanent del pressupost anterior​

Ple Mataró

L'Ajuntament de Mataró té disponibles aquest 2019, 5,2 milions d'euros del romanent positiu de tresoreria que ha quedat del pressupost anterior, el de 2018. D’aquests diners, 4,6 milions d’euros estan disponibles i, la resta, són ja compromesos per a projectes de 2018 pendents d'execució.

Aquest augment de la recaptació s’explica, en gran part, per uns ingressos majors dels previstos en impostos com el de construccions, ICIO, o l’IBI, l’impost de béns immobles. Segons el Regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez, aquests números són gràcies al rigor pressupostari i a una administració eficient.

L’endeutament s’ha reduït en més de 25 milions d’euros en tot el Grup Ajuntament, passant de 181 a 156 milions d'euros. El govern assegura que compleix amb el camí establert de reduir-lo progressivament, amb la intenció d’arribar a una ràtio del 75 per cent, que permeti a donar llibertat a l'ajuntament per finançar-se. Ara aquesta ràtio se situa en el 77,2 per cent.

La previsió, però, és tancar el 2019 amb un deute d'uns 169 milions d'euros, un cop afegit el deute del Consorci per al Tractament de Residus, que ha estat assignat des del gener com a ens dependent de l’ajuntament.

Pel que fa al pagament a proveïdors, durant l’exercici 2018, el Grup Ajuntament va pagar a 47,26 dies de mitjana, quan el màxim permès són 60 dies.

Informa: O.Debat/ C.Mora/ J.Peñaranda