La Cambra de Comerç informa sobre la Formació Professional al Maresme

La Cambra de Comerç obre un punt d’informació sobre Formació Professional a la seva delegació al Maresme. Un servei que també es troba en altres delegacions d’aquest organisme amb el que volen refermar el seu compromís de fer avançar la FP com a opció educativa, especialment pel que fa a la Formació Professional Dual. A l’hora contribueix a millorar la competitivitat de les empreses i l’ocupació de les persones que optin per aquesta formació. En una entrevista al programa El Mirador, Josep Francí, director de Territori i Qualificació Professional de la Cambra de Comerç explicava que cal canalitzar la demanda de les empreses per tenir més personal qualificat.

Pel que també aposta, aquesta formació dual, és per la recuperació de la figura de l’aprenent. És a dir, el perfil d’un jove que està estudiant a les aules, però aprèn també en la seva estada a l’empresa a través dels coneixements que li aporten els treballadors que fan de tutors d’aquests estudiants. És, en tot cas, una recuperació situada i adaptada al segle XXI. En aquest sentit, diu el director de Territori i Qualificació Professional de la Cambra de Comerç que són els mateixos treballadors, formats i qualificats per fer de tutors els millors per ensenyar els futurs treballadors.

Diu Josep Francí que a mig termini (uns 3-4 anys) es produiran una gran quantitat de jubilacions al sector de la indústria i que aquest nous estudiants poden ser el futur i el relleu que necessita el sector.

Tags: